پنجشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۰

نامی جدید و ایرانی برای واحد پول ملی

اگر تومن یعنی اصطلاح آذری تومان مغولی و فارسی به معنی 10 هزار را مرکب از کلمات فارسی تو و من بگیریم می توانیم آن را رابط اقتصادی من و تو (ما) بشماریم، برای انتخاب واحد پول جدید نیازی به گشت و گذار در فرهنگنامه ها نو و کهنه نیست.

هیچ نظری موجود نیست: