شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰

شكل قديمي نام بوكان

در کتیبه های آشوری نام باریکانو (محل محصول یا محل بارو) در جوار قلعه خارخار (دیواندره)دیده میشود که می تواند همان بوکان امروزی منظور باشد. نام مشابهً ديگر در كتيبه هاي آشوري گنج باكاني است كه جزء گنج آن در نام بوكان ديده نميشود. شايد گوجه قلعه سمت تخت سليمان منظور بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: