چهارشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۳

معنی نام کوههای اِرِزوره اوستا و اسپروز شاهنامه

نام اِ-رِزورَ به شکل اِ-رَزورَ به معنی بدون بیشه و جنگل است. گفته میشود شاید ارزرو در کردستان ترکیه بوده باشد. اسپه-روذ به معنی محلی است که با سگان نگهبانی میشود. لذا تصور میکنم نام کوه اسپروز شاهنامه به همین معنی بوده باشد. ئه سبه= سگ، روذ (جلوگیری کردن).
محل کوه اسپروز را با توجه به کیش سگپرستی کاسپیان می توان مازندران شمرد، گرچه کیش سگپرستی در استان ایلام (ماسبذان قدیم) نیز رونق داشته است.

هیچ نظری موجود نیست: