جمعه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۳

معنی نام روستای قره چبق

قره آذری در نامهای قره چمن، قره باغ و قره داغ معنی متراکم و انبوه و زیاد هم میدهد. فکر میکنم بدین معانی و به معنی بزرگ و سترگ شکلی از کلمه خارای فارسی بوده است. از آنجاییکه روستای قره چبق در محل مصب رودخانه صافی واقع شده و در اراضی باتلاقی آنجا بوته زار نسبتا انبوه و متراکمی از چوبکها (درختچه های بومی به خصوصی) میروید (لااقل تا سالهای اخیر می رویید) می توان گفت نام روستای قره چبق اشاره به همین درختچه ها - چوبکهای متراکم و انبوه آنجا داشته است.

هیچ نظری موجود نیست: