شنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۳

معنی اردبیل و زنجبیل و منجیل

سمراد عباسی‎ to Javad Mofrad
استاد بنظر شما در آمیزه بار و بندیل ریشه و ساخت "بندیل" از چی گرفته شده؟
Javad Mofrad
به نظرم بند-اِل بوده است یعنی چیزی که منسوب به بسته شدن است. مثلاَ بار خوشه های غلات که با بند بر پشت ستوران بسته شده و به مقصد خرمن حمل می شود/می شد.
سمراد عباسی
واژه های قندیل/کندیل/زنبیل/ هم برام جای پرسشه آیا بگفته دهخدا عربین یا نه اینها هم پسوند نسبی دارن؟ یا برای نمونه در زنبیل "بیل" همان معنای جا رو داره؟ همچون اردبیل یا اربیل؟ یا در واژه های منجیل/زنجبیل؟
Javad Mofrad
قندیل ریشه یونانی دارد. زنبیل را به صورت زنبیر هم نوشته اند. شاید ذان بوریا بوده است یعنی ظرف ساخته از بوریا. ولی فکر میکنم اردبیل همین پسوند نسبی اِل را دارد در اصل به معنی محل منسوب به پی رودخانه بوده است (اردی-آو-اِل= منسوب به پشت آب رودخانه). چه نام دیگر آنجا فیروزگرد هم به صورت پی-روذ-گرد به معنی دژ واقع در پی و پشت رودخانه است. روی منجیل و زنجبیل تا به حال تفحص نکرده ام. منجیل می تواند مرکب از مُنج (منجک= زنبور عسل) بعلاوه پسوند نسبت اِل بوده باشد ولی به احتمال بیشتر با توجه به مِنج= مِه، پس نام منجیل به معنی محل منسوب به مِه یا محل مِه آلود است. . جالب است که نظری نام مازندران را هم به مازندرانی به معنی محل زنبور عسل گرفته است چه ماز در مازندرانی به معنی زنبور عسل و نیز به معنی چین و شکنج است. زنجبیل یا شنگویر را می توان به معنی گیاه دارای رنگ سبز (زنگ، ژنگ، شنگ) گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: