پنجشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۵

ریشه کلمۀ میخ

این کلمه را که صورتهای از آن در پهلوی و سانسکریت موجود است می توان از ریشۀ مَغَ (سوراخ کردن) اوستایی به معنی سوراخ کننده گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: