یکشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۵

مطابقت مردم ریش سرخ ووسون (کلاغپرست) با بلغارهای سرخ موی

نام رهبر ووسونها کوئن مو و کلمۀ بَلَ-گوره در زبانهای هندوایرانی کهن به ترتیب معنی شاه سرخ و کلاغ سروران (زاغساران اساطیری) را می دهد و اینها نشانگر مطابقت بلغارها با ووسونهایی است که همراه هونها از آسیای میانه به اروپا آمدند.

هیچ نظری موجود نیست: