شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۶

معنی محتمل لوشان و لواسان

نظر به کلمات کُردی لوساو (آبشار) و لوشاو (سیلاب) و لوزَون (دارای ریزش آب با فشار) نامهای لوشان و لواسان می توانند به معنی محل آبشار و سیلاب بوده باشند. چون این دو محل به داشتن آبشار و رود سیلابی معروف هستند. بر این اساس نام جاجرود لواسان را میشود به صورت جهی-آگ رود به معنی رود جهنده گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: