دوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۰

معنی اسفرورین و اسفراین

نظر به وجود تپه باستانی داخل شهرک اسفرورین می توان آن را مرکب گرفت از سپر (حفاظ) و ور (دژ) و علامت نسبت فارسی "ین". یعنی نام اسفرورین به معنی محل منسوب به دژ دفاعی بوده است. بر این اساس نام شهر اسفراین را می توان مرکب از سپر (حفاظ) و یئون اوستایی (یعنی جا) یا علامت نسبت "این" به شمار آورد . یعنی در مجموع یعنی محل دارای حفاظ و سپر؛ گرچه نگارنده قبلاً با توجه به نامهای کهن دیگر اسفراین، آنرا شکست دهنده ذلت و خواری گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: