شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۰

معنی ماتی در اصطلاح آذری ماتی میخانه سی

ماتی میخانه سی یعنی میخانۀ منسوب به ماتی. این را زمانی به کار می برند که می بینند محلی منسوب به فردی عنقریب در خطر تبدیل به جای هرج و مرج و آشوب است. غالباً در زبان آذری می گویند مگر اینجا میخانۀ ماتی است که این کار را می کنید یا می خواهید این کار را در اینجاانجام دهید!؟
حال ببینیم خود ماتی به چه معنی است. برای این کلمه در زبان ترکی یا عربی یا فارسی معنی مناسبی یافت نمیشود. ولی کلمۀ اوستایی مات (ماد) که ریشه نام سرزمین ماد هم هست به معنی شراب است. بنابراین ماتی میخانه سی به معنی میخانۀ مربوط به شراب یا شرابخوار است.

هیچ نظری موجود نیست: