شنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۱

ریشه کلمات فولاد و ستی

این دو کلمه هر دو به معنی آهن سخت و آب و دود کربن دیده است:کلمه فولاد در پهلوی به صورت پولافت آمده است که در اصل طبق قاعده تبدیل "ر" به "ل" پُرلفت یعنی بسیار زیر و رو کننده و به هم زننده یا بسیار طولانی دوام آورنده است. پس در اصل پول (پئورو، پُر) است و لافت (لِفت) طول دادن یعنی دارای عمر طولانی و این مطابق با معنی اوستایی نام پولاد (فولاد) یعنی ستی است:
کلمه اوستایی ستویی به معنی پایدار و همیشه و پیوسته باید ریشه کلمه فارسی ستی به معنی پولاد باشد.

هیچ نظری موجود نیست: