جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۰

معنی نام شهرک رونیز فارس

نام رونیز را می توان مرکب شمرد از رو (روی)- نی (به اوستایی یعنی سر پایینی) و علامت پسوند گ (ج) یا رئو (به اوستایی یعنی سبک، آسان)، نی (سرپایینی، سراشیبی) و علامت پسوند گ (ج). یعنی در مجموع آن به معنی روستای دارای سراشیبی ملایم و کم است. روی نقشه و تصویر نیز سراشیبی ملایم این شهرک محسوس است.

هیچ نظری موجود نیست: