سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۱

معنی نامهای تُربَقان، کِژغَنَه، قوژْد، ریوَش، کاشمر و بردسکن

اسامی شهرکهای تُربَقان، کِژغَنَه، قوژْد و ریوَش در ناحیه کاشمر و بردسکن یعنی به ترتیب معنی چهار باغ، محل غژگاو یا دیگ بزرگ، محل واقع در خمیدگی و محل واقع در گریوه را می دهند. خود نامهای کاشمر و بردسکن را هم می توان به ترتیب به معنی محل پرکاج یا دارای کاج و دژ سنگی گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: