شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۰

معنی پامچال و خیار چنبر

کلمۀ پامچال به معنی دارای گل شبیه چاله است. ولی خیار چنبر در آذربایجان نه بدان نوع خیار چنبر دارویی بلکه به نوعی گیاه معطر با گل مخروطی آبی شکل چند گل برگی و پیاز معطر و خوردنی اطلاق میگردد که در فصل بهار در باغهای انگور و مزارع می روید. خود خیار به معنی مادۀ دارای مایع و آبکی است.

هیچ نظری موجود نیست: