دوشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۳

تربیز صورت درست نام شهر تبریز است

بر اساس اسناد باستانشناسی و تاریخی موجود تربیز که تلفظ محلی نام تبریز است درست تر است. چون این صورت نام این شهر که از تلخیص صورتهای قدیمی این شهر عاید شده بوده است، در عهد ساسانیان معنی خاصی نمی داده با تبدیل آن به توریز و تبریز آن را دارای مفهوم ظاهری نموده و بعداً داستان زبیده خاتون را برای آن گواه ساخته اند:
بنا به تاریخ ماد تألیف دیاکونوف در محل شهر تبریز دو دژ مهم وجود داشته که یکی را تارویی و دیگری را تارماکیس می نامیده اند. تَرَ در اوستایی به معنی دفاع و تارَ در سانسکریت به معنی نگهبانی و پشتیبانی است. از اینجا می توان نتیجه گرفت تارویی به معنی دژ کوچک و تارماکیس (تار-مگ-ایس) به معنی دژ بسیار نیرومند بوده است. از قرار معلوم این دومی علی القاعده تبدیل تاروائیس و تربیز شده است. چون مردم محلی (مردم تبریز و شهرهای اطراف تبریز) تبریز نمی گویند بل‍که تربیز می گویند.

هیچ نظری موجود نیست: