پنجشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۴

دعای جشن خمسه مسترقه

Far Shokuhi
امروزه در نوروز نیایش عربی یا مقلب القلوب و الابصار و ... خوانده می شود. در گذشته در نوروز ایرانیان چه نیایشی می کردند؟
Javad Mofrad
جشن «پنجه» یا «خمسه مسترقه» که بصورت های «پنجه دزدیده»، «پنجک»، «بهیزک» (Vihezak) یا «وهیجک» (Vahijak) و«اندرگاه» نیزآمده است. یکی از آداب و سنن شهروندان ایران باستان بوده است که در پنج روز اضافی آخر سال خورشیدی که بنام «روزهای گات ها» یا «گاثاها» نیز معروفیت دارند، به عنوان یک جشن ملی برگزار می شده است. روزهای «گات ها» یا «گاثاها» عبارت بوده اند از: ۱- اهنود روز (Ahnavad) ۲- اشتود روز(Ushtavad) ۳- سپنتمد روز (Spantamad) ۴- وهوخشتره روز (Vahukshatrah) ۵- وهیشتواشته روز (Vahishtuishta) .

هیچ نظری موجود نیست: