دوشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۴

معنی نام دایائوکو(دیوک)

دیاکونوف اصل نام دایائوکو(دیوک) را به صورت دهیوک (صاحب و فرمانروای کشور) باز سازی می کند. در تأیید این نظرگفتنی است: واژه سانس‍کریتی دهایه dhAya (به معانی زمین و مال‍کیت) نیز نام دایائوکو (دیوک) را به معنی صاحب فرمانروایی کشور نشان میدهد. لابد از این جاست که کتیبه سارگون او را با لقب شارو (شاه) آورده است و دیاکونوف اطلاق آن به دایائوکو از جانب سارگون را سخاوتمندانه دانسته است.

هیچ نظری موجود نیست: