پنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳

ریشۀ کلمه برده و برده زر، برده رش، برده رشه، برده سره، برده سور

کلمه برده از وَرتَک پهلوی و این هم از واژه های اوستایی وَرِت (خواسته، دارایی، مال)، بِرِثَ (دارایی) و بِرِتی (یک چیز پیش کشی) گرفته شده است. بر این پایه نام روستاهای برده زر، برده رش/برده رشه، برده سره و رودخانه برده سور به ترتیب به معنی دارای زردی، دارای سیاهی، دارای خالصی و دارای سرخی خواهند بود. ولی ماجد کردستانی گرامی به درستی برده همان برد= سنگ میگیرد لذا این اسامی منسوب به سنگ زرد، منسوب به سنگ سیاه، منسوب به سنگ زیبا و منسوب به سنگ سرخ معنی خواهند داد.
پَروَتی سانسکریت به معنی سنگ و صخره و پُری که حاوی ریشه برد است، صرفا اشاره به سنگ صخره پُر دارد: पर्वतिपर्वति parvati f. rock पर्वति parvati f. stone पर्वति { पर्व् } parvati { parv } verb fill
احتمال دارد برد با این کلمات سانسکریت vRtra .m. stone و vRddha. adj. cut و بریدن فارسی مربوط باشد و از زمانی باقی مانده بوده است که سنگهای خارا برای بریدن استفاده می شده است.

هیچ نظری موجود نیست: