دوشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۳

دو سند متفاوت در باب کاسی بودن ل‍َکها

واژه ل‍ک در هندی به معنی ده هزار است. از آن جایی که بیوراسپ یعنی دارنده ده هزار اسب لقب اژی دهاک اوستا است که در غرب ایران در کرند و بابل ح‍کومت نموده است لذا وی با آگوم کاک رمه (در هیئت اژی-اوم کاک رمه٬ یعنی اژدهای دارنده شمشیر خونین) پادشاه بزرگ کاسی قابل قیاس است؛ بنابراین واژه لک با بیوراسب قابل تطبیق خواهد بود. اگر لک (لاک) را مطابق کتاب تحفۃ الاحباب واژه ای فارسی- عربی به معنی کاسه بدانیم در این صورت آن مترادف ظاهری واژه کاسی (در معنی قوم منسوب به کاسه) خواهد بود. نام ایزد و الهه کاسیان یعنی کاشّو و کاسیتو هم که در اساس به معنی ایزد و الهه شراب مستی آور بوته تاک هستند با جام و کاسه مرتبط می نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: