سه‌شنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۳

معنی نام شهرک مصیری (خفر قدیمی) در استان فارس

اگر این دو نام را به هیئت مَئِثَ-اَئیری (محل پاک و شکوهمند) و خوَر (شکوه و پاکیزگی و رسایی) بازسازی کنیم، این دو نام این شهر با هم مترادف میگردند و همین امر مطابقت معانی دلیلی بر صحت این وجه اشتقاقهای آنها می باشد.
با توضیح فریدون خسروی گرامی در باب چشمه خفرک مصیری، معلوم میشود نام چشمه خفرک مصیری در این باب بسیار جالب است؛ چون خفرک می تواند تلخیص خوَر- کا باشد یعنی چشمه شهر خفر/خوَر یا چشمه پاک و با ش‍کوه. جزء ایری/ایرَ در نام مصیری در سانسکریت و اوستایی به معنی چشمه دارای آب روان هم هست، لذا معلوم میشود جزء مس (مص) در نام مصیری هم به معنی بزرگ و با ش‍کوه بوده است. یعنی نامهای خفرک و مصیری در اساس به معنی محل منسوب به چشمه بزرگ و با شکوه بوده اند.

۶ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
ريشه و معني آرميتا را چه ميدانيد؟

Mofrad گفت...

فکر با آرمئیتی یعنی آرامش و فروتنی مربوط باشد.

ناشناس گفت...

با سلام
معني كهلان كه در فاميل شما هم هست ،چيست؟

ناشناس گفت...

با سلام
درباره معني آرميتا با اين نوشته روبرو شدم (( آرمیتا اساس فارسی یا عربی نیست و در این دو زبان معنایی ندارد در زبانهای اروپایی هم بی معناست تنها در زبان اسپانیایی و ایتالیایی آرمیدا و نه آرمیتا امده و آن هم معنای لغوی ندارد بلکه در منظومه ای که در قرن 16 نوشته شده بود به نام فتح اورشلیم نویسنده ایتالیایی به نام تاسو نام شخصیت زن زیبایی که در این منظومه با جادوگری سربازان صلیبی را اغوا می کرد ارمیدا گذاشته بود و این نام بر این اساس در این دو زبان مانده است)).
ديدگاه شما چيست؟

Mofrad گفت...

کُهلان که کُفلان هم گفته میشود ترکیب کوه (کوف) و لان (م‍کان) است. این نام بسیار برای این روستای ته دره عمیق جنوب کوه سهند مناسبت دارد. راههای اراضی مرتفع روستا به خود روستا بسیار بلند و پرتگاهی و خطرناک هستند. یادم هست که یکی از اهالی روستا با تراکتورش به ته این دره عمیق پرت شده و نابود شده بودند.

Mofrad گفت...

نام آرمیتا علی القاعده در جزء دوم نام الهه زمین ایرانیان سپنت آرمئیتی (فروتنی مقدس) وجود دارد وجود نامهای مشابه در فرهنگهای دیگر سبب منتفی بودن وجود این نام در فرهنگ ایران قدیم نمیشود. از تلفظ نام این الهه هیپتهای سپنت آرمئیتی و سپندارمذ/سپندارمت و ساندارامت به ما رسیده است که تلفظ آرمتَ و آرمیتَ (آرامش) در این نام گواه بر وجود آرمیتا/آرمیت در فرهنگ ایران قدیم است.