سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۵

مطابقت نام اسوره (اهوره) با آنو

اگر نام اسورَ را ترکیب اَسَ [-و] یعنی آسمان و "رَ" (علامت مالکیت) در سانسکریت بدانیم، در این صورت نام اسورَ مطابق نام آنو (خدای آسمان سومری) خواهد بود. آنو متصدی فرامین خدایی (me) به شمار می رفت و سرنوشت ها را او تعیین میکرد. یعنی نام و نشان آنو با اهوره مزدا مرتبط می نماید.

هیچ نظری موجود نیست: