سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۵

مطابقت نوذر شاهنامه با فرائورت (فرود-سیاوش)

به نظر هرتسفلد نوذر (نئوتره) در اساس اسم خانوادگی سلسله ویشتاسپ هخامنشی و به معنی سلسله جدید در مقابل فرتره ( سلسله پیشین) است که هرودوت این دومی را نام سلسله پاسارگادیان هخامنشی منظور خاندان کوروش آورده است. نام فریدون اساطیری با هخامنش و کورش مطابقت می نماید. ولی از کشته شدن نوذر (فرمانروای جوان و نو) به دست افراسیاب چنین بر می آید که وی همان فرائورت فرمانروای ماد باشد که در حمله مادیای اسکیتی (داماد و متحد آشوریان) از سمت شمال قفقاز در سمت شهر گنجه اران کشته شده است. از آنجایی که کوروش نیای کوروش را گزنفون نواده دختری فرائورت و خواهر زاده کیاکسار معرفی می نماید معلوم میشود توس نوذری و گستهم نوذری مطابق کوروش نیای کوروش و برادرش آریارمن هستند.

هیچ نظری موجود نیست: