پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۵

ریشۀ محتمل تراز و ترازو

ریشه تراز و ترازو در سانسکریت به صورت تَرَسا به معنی مستقیم و صاف موجود است:
तरसा tarasA ind. directly

هیچ نظری موجود نیست: