شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۵

ریشۀ سانسکریتی نام کویر

نام کویر به صورت کَوَرَ در سانسکریت به معنی نمک (نمکزار، شوره زار) است. شاید نام سبزی کَوار آذری به خاطر شوری-تلخی آن بوده باشد:
कवर kavara n. salt
به نظر می رسد خود واژۀ نمک از ریشه اوستایی نَم یعنی ماده تر و حل شدنی بوده باشد. بر این پایه نمک یعنی ماده حل شدنی. دمالکی پشتو در معنی نمک در سانسکریت به صورت دمه-ارکی به معنی کریستال مطبوع کننده [غذا] است.
گفته میشود چون زعفران در خاک کویر به عمل می آید، از این روی به طلای کویر شهرت یافته است و در سانسکریت kAvera به معنی زعفران و kavara به معنی نمک است.

هیچ نظری موجود نیست: