سه‌شنبه، تیر ۲۲، ۱۳۹۵

معنی محتمل کلمۀ بُت

با توجه به این سه معنی واژۀ سانسکریتی بهوته، بُت به معنی هستی دارای روح بوده است. و این با مفهوم پهلوی اوزدِس (پیکره پرستیدنی) همخوانی دارد. استاد پورداود نیز در جلد دوم یشتها بت را به همین معنی گرفته است:
भूत bhUta m. ghost
भूत bhUta adj. been
भूत bhUta adj. existing

هیچ نظری موجود نیست: