جمعه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۵

اَو-پادان صورت ایرانی نام آبادان

تصور میکنم نام ایرانی و عیلامی عبادان (آبادان) در نقشه های بطلمیوسی گران/ گیری-ان (محل ستایشگران و محل سرودهای دینی) آمده است. لذا عبادان ترجمه و شکل تصحیف شده عربی نام ایرانی اَو-پادان به معنی محل پاییدن نیایشها و سرودهای دینی است. پس در واقع حمدالله مستوفی در نزهة القلوب همین نام ایرانی اَو-پادان را در معنی دور-نه آبادی (اَوَ-پادان) در مورد عبادان (آبادان) اساس قرار داده و می گوید که: " و عبادان که ورای آن عمارت نیست و در این معنی گفته اند مصراع "لیس قریه وراء عبادان".

هیچ نظری موجود نیست: