چهارشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۵

ریشۀ کلمه النگو

اَل سانسکریتی به معنی آرایش کردن و انکو اوستایی (مچ بند) ریشه های واژۀ النگو به نظر می رسند: کلمۀ اَل al در سانسکریت به معانی آرایش و زینت کردن و قادر بودن و جلوگیری کردن در رابطه با النگو و انگر فارسی میانه/النگر (لنگر) مصداق دارد:
अलति { अल् } alati { al } verb adorn
अलति { अल् } alati { al } verb be competent or able
अलति { अल् } alati { al } verb prevent

هیچ نظری موجود نیست: