دوشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۵

نواحی مهم خلخال در خبر نزهة القلوب حمدالله مستوفی

خلخال (محل دژ نگهبانی)، خامده بیل (محل چشمه بزرگ)، سنجبد (محل سنگ مقدس)، زرنجیلاباد (دهکده منسوب به درخت زالزالک) و هیشجین (هشت محله) که به ترتیب (همراه با معانی محتمل آنها) با خلخال (صورتی از خارا-هار، محل دژ نگهبانی)، خان اندبیل (محل چشمه بزرگ)، کیوی (واقع در دامنه)، زرج آباد (محل محصول زازالک) و هشجین (هشت محله) مطابقت دارند.
نظر به کلمات سانسکریتی تارَ-اَشیه (مکان بلند) و تاریکَ (بالا) و قابل تبدیل بودن "ر" به "ل" می توان نامهای طالش (آندیای باستانی= سرزمین بالایی) و طالقان را به معنی سرزمین بالایی گرفت.در واقع در اصطلاح تار و پود هم تار به معنی طول و بلندی است و درختی به نام تار را علی القاعده تال هم میگویند. در سنسکریت تله به معنی پایین و ته است و کلمه تالاب نیز از این منشأ است. بر این اساس طالقان یعنی سرزمین واقع در گودی. مطابق اوستا گرشاسب در گوذ (محل گود، طالقان) در کنار جوی رود رنگها (شاخۀ شاهرود سفید رود) برای ایزد وایو فدیه آورده است.

هیچ نظری موجود نیست: