جمعه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۹

رستم دستان نواده کدام ضحاک به شمار رفته است؟

در گفتار تلویزیونی استاد بهرام مشیری در امروز سرزمین جاوید به بیتی از شاهنامه اشاره شد که در آن رستم خود را نواده ضحاک تازی می شمرد. در متن اسطوره ازدواج زال زر و رودابه هم مهراب شاه کابل و ملکه سیندخت والدین رودابه (همسر زال، مادر رستم) هر دو خود را از تبار ضحاک (آژی دهاک) می شمارند. برای جلوگیری از اطاله کلام باید نتایج تحقیقات را در این باب بگویم: رستم هفتخوان مازندران همان آترادات پیشوای آماردان است که آشوریان را که به محاصره شهر آمل (مقر آن عهد حکومت خشثریتی=کیکاوس) پرداخته بودند در آنجا تار و مار کرده و ایران مادی را تحت نظارت دولت واحد برای نخستین بار در تاریخ مستقل و متحد نموده است. بعدها روایات شفاهی دوره های تاریخی دور و نزدیک در هم آمیخته، از جمله موضوع دلاوری و هنرمندی سهراب (سوخرا) سردار قباد ساسانی در پیش اخشنواز پادشاه هپتالان در سمت سمنگان شخصیتهای مازندرانی و گیلانی (کادوسیانی، سگستانی)عهد مادها را به سمت سیستان انتساب نموده است. سگستان (سرزمین سگپرستان) در اینجا در واقع معنی لفظی نام سرزمین کادوسیان (کات-اوزیان= سگپرستان) بوده است. زال زر (پیر زرین) همان ثریته اوستا (آخری، پایانی) پدر گرشاسپ/ رستم (در هم شکننده راهزنان) است. خود گرشاسپ/رستم هفتخوان مازندران همان آترادات پیشوای آماردان می باشد. مهراب (مهروَ= کشتارگر) اشاره به همان نام تپوریان- آماردان (آدمکشان) است. رودابه (روداوه= منسوب به رود یا رودها) اشاره به شهر دو رودخانه ای رشت (شهر واقع در میان دو رودخانه) است. نام سین دخت اگر در این اسطوره اصالت و قدمتی داشته باشد مرکب از کلمه سون- دخت است (یعنی سگپرست تبار= کادوسی) است نه سیندخت به معنی ماهزاد. شهر کا-بُل (شهر دارای دروازه) در اینجا به جای همان شهر آمل است که لشکریان آشوری در پای حصار آن متوقف شده و از آماردان تحت رهبری آترادت شکست خورده و کشتار شده بودند. سرانجام نام ضحاک تازی (اژی دهاک) به الهام از لفظ تازی که عنوان همراه نام ضحاک (مردوک؛ آَشور) پدید آمده است؛ یعنی از اشتقاق دگرگونه نام کاتوزی که به صورت کا-تئوژی به معنی مار-اژدهاپرست است. ناگفته نماند ایزد عجیب و غریبی در جام زرین مکشوفه از تپه مارلیک در بین مازندران و گیلان دیده میشود که با دو سر پلنگ، تنی انسانی؛ بالها و چنگالهای عقاب (سیمرغ) و دم-پاهای اژدها نقش بسته است. اگر این الههً عجیب و غریب را اژی دهاک (اژدهاوش) به شمار بیاوریم در این صورت این الهه و ایزد معادل آن همان خدای بومی بزرگ مازندران و غرب فلات ایران از جمله اصفهان و سرزمین کاسیان باستان (لرستان) بوده است. نام معروف ایرانی این ایزد ماروتاش است که به سادگی معنی دارای تن ماروش را میدهد.

جام زرین با نقش اژدهای دو سر از آثار کشف شده از گورستان های تپه مارلیک گیلان، forum.parsipeople.net محل نگهداری: موزه لوور فرانسه،

هیچ نظری موجود نیست: