شنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۹

نام و نشان نواحیی در طالش گیلان

در وبلاگ خاله سرا (تالش شناسی) به اسامیی بر خوردم که توضیحاتی به نظرم رسید و بیان آنها را لازم دیدم:
نام طوالش را می توان به صورت تاو-الشی به معنی محل ثروتمند (خارهار)معنی نمود که باید از صورت قدیمی نام قدیمی خلخال عاید شده باشد. در فرهنگنامه ها دیلمان (=دارو-مان یعنی مکان جنگی= گیه لان) از جمله نواحیی ذکر شده که به درخت و رویش عشقه معروف بوده است. خاله سرا علی القاعده به صورت پهلوی خاره سرا به معنی دارنده سرای بزرگ است (قاعده تبدیل "ر" به "ل"). آلالان محل رویش آلاله معنی میدهد. دییه سرا به صورت دوَ سرا به معنی دارای دوسرای بزرگ و به کُردی به معنی محل انباشت و انبار علوفه زمستانی است. لتین به معنی محل دو تکه است. نام گیسوم (منسوب به گیس) مأخوذ از نام درخت کیش (شمشاد هیرکانی) می نماید که در جنگل گیسوم فراوان است. لومرج (علی القاعده لاو-ور-گ) را می توان روستای دارای خاک سفید (برای سفیدکاری) معنی نمود. نام پیرلاد به معنی خانه و ساختمان پیر و شیخ است. ویش خسه به معنی محل دارای بیشه است (ویشه خوست) کوست= خوست به معنی ناحیه است.

۱ نظر:

Mofrad گفت...

نام طوالش را می توان از کلمه تالش (طیلسان، تالشان) گرفت چه گفته میشود: “در نخستین لشکرکشی شیخ حیدر به داغستان، بخش مهمی از سپاه او را تالشان تشکیل می‌دادند. در منابع از آنان با عنوان «آبی جامه» یاد شده است (مینورسکی، ۲۴۳- ۲۴۴).