سه‌شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۱

ریشه فارسی واژه خلیج

کلمه خلیج یعنی شاخی که از دریا برآمده باشد (آنندراج) به وضوح می تواند از ریشه پهلوی خوار- ایگ (منسوب به خور= شاخی از دریا) یا همان خور- ایگ فارسی بوده باشد. چه طبق قاعده "ر" پارسی کهن، به "ل" تبدیل شده است؛ نظیر تبدیل اروند به الوند. بنابراین در جنگ سیاسی نام خلیج فارس یا متقابل آن، امتیاز قاطع و بزرگی به نفع ایران میشود. ریشه واژۀ خور فارسی یا خوار پهلوی در اساس به معنی جای گود و پست است. در بین النهرین باستان خود خلیج فارس را دریای پایینی می نامیده اند.

هیچ نظری موجود نیست: