سه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۱

وجه اشتقاق بیدستر

فرهنگ معین وجه اشتقاق بی- دس- تر (بدون داس کوچک و بی اره) را از این پستاندار جونده درختان به دست داده و در تصویر الحاقی مربوطه دوتای آنها را در حال جویدن پوست چوب و جویدن تنه درختی که بر اثر جویدن آنها قطع شده، نشان داده است. ولی اگر درست دقت کنیم از خود همین نکته در تصویر در می یابیم که نام این پستاندار شناگر در اصل ترکیبی از بید (درخت بید آبزارها) و ستر (ستردن، استردن و محو ساختن و تراشیدن) است. یعنی موجودی که درخت بید آبزارها را می تراشد و محو میکند.

۱ نظر:

Mofrad گفت...

واژه خرفستر (سود ستر) و همیستار (سترنده همدیگر) هم حاوی واژه ستردن (اُستردن) هستند.