سه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۱

کلمه روسی کولاک به معنی مرد اشرافی و فئودال ریشه سکایی دارد

واژه کولاک (اشراف روستایی) را در زبانهای اسلاوی را از ریشه اسلاوی به معنی مُشت میگیرند که ربطی با مفهوم مصطلح آن یعنی عنوان اشراف کهن و روستایی سرزمینهای اسلاوی ندارد. اما در زبانهای هندوایرانی سانسکریت و سکایی این کلمه از ریشه کولا و کولا-ک (کولا+ پسوند حالت اسمی "اک") که به معنی خانواده اشرافی و حکومتی بوده و در نام کولا-کسائیس (پادشاه خانواده سلطنتی) پادشاه اساطیری سکائیان باستانی شمال دریای سیاه به وضوح دیده میشود. یعنی این کلمه از فرهنگ سکائیان پادشاهی (اسکیتان، اسکولوتها) در نزد اسلاوها به یادگار مانده است. آیا کلمه فارسی کلانتر (بزرگ و مهتر) در اساس خود ارتباطی با این واژه سانسکریتی و سکایی داشته است یا نه؟ به سادگی پاسخ نمی توان داد. خود نام اسلاو در اصل اسکلاو (سکلاو، صقلاو) از نام اصلی اسکیتان در خبر هرودوت یعنی اسکولوت (اسکولوها، به معانی ملت دارنده جام و ملت دارنده توتم "بزکوهی=تور") اخذ شده است.

هیچ نظری موجود نیست: