چهارشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۱

ریشه سانسکریتی کلمه بیمار

واژه سانسکریتی ویمارش به معنی ناراحتی داشتن می توانست با افزوده شدن پسوند مصدری پهلوی ایتن تبدیل به ویمارشیتن شود و از خود این مصدر در فارسی مفهوم بیمار شدن استنتاج گردد. خود ترکیب اوستایی بو-مَرَ هم معنی مریض باشنده را میدهد. به قول دوستمان مهدی فاطمی ظاهرا واژه بیمار از قلب واژه miwar* به معنی حامل مرض پدید آمده است.

هیچ نظری موجود نیست: