شنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۱

ریشه واژه چلپاسه (کرپاسه)

واژه چل درفارسی از ریشه چر اوستایی و چل سانسکریت به معنی شتافتن و حرکت کردن است، لذا چلپاسه (کرپاسه) در اصل چل-پسه بوده است یعنی شتابنده دُمدار. نام کرپاسه/چلپاسه می تواند به معنی دارای دم و پس قابل کنده و بریده شدن هم باشد.

هیچ نظری موجود نیست: