چهارشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۱

معنی نام کلیدر

نام کلیدر نیشابور را که با رمانی بدین نام از محمود دولت آبادی، در ایران معروف شده است، به سادگی می توان کلا دار یعنی دارای قلعه معنی کرد. وجه اشتقاق مذکور در مقاله "کلیدر؛ روستایی‌ در ‌دل‌ داستان"، یعنی کلی به معنی محکم و در به معنی قلعه عامیانه می نماید.

هیچ نظری موجود نیست: