سه‌شنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۲

نام و نشان آماردان و داریان و کادوسیان

کنت کورث در باب آماردان (آدمکشان) سمت مازندران و درۀ سفید رود می گوید: "غذای آنها از گوشت حشم شان و نیز از گوشت حیوانات وحشی است. غارهایی در کوه میکنند و آنجا با عیال و اطفالشان زندگی میکنند. از فلاخن به عنوان سلاح و زینت سر استفاده می کنند." در اینکه اینان سنت غارنشینی داشته و از سلاح فلاخن استفاده می نموده اند، با ساگارتیانِ (غارنشینانِ) قداره بند سمت کردستان مشترک بوده اند که اینان خود در برخی منابع تحت نام مردان (آدمکشان) ظاهر میشوند.
از آنجائیکه لولوبیان باستانی کردستان هم همان البسه ارخالق کاسپی ها را داشته اند و نامشان به صورت لولوپی در زبان سانسکریت به معنی ویرانگر می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت اینان اسلاف همان مردمی هستند که بعداَ در منطقه کردستان تحت نامهای ساگارتی (غارنشین)، ستروخات (خانه سنگی)، کیرتی (قداره بند) و مرد (آدمکش) خوانده شده اند و نیاکان کردان سورانی (شمشیر بندان) هستند.
نام اسلاف دیلمیان (دارندگان سلاح نیزه و چوبدستی) مطابق داریان منابع کهن یونانی یعنی دارندگان درخت و چوب و نیزه هستند که این مفاهیم خود از سوی دیگر همچنین ارتباط دارند با نام گیلانیها (گیه- لانها) که به معنی مردم مناطق جنگلی هستند.
نام کادوسیان را با توجه به سنت سگپرستی ایشان می توان مرکب گرفت از کَئیتی اوستایی (=کاتی/ کادو یعنی دوستدارنده) و سَی (یکی از اشکال واژۀ سگ در زبان کُردی). لذا اینان باید نیای تاتها باشند که صوری از نامشان در زبان کُردی به معنی منسوبین به سگ می باشد. چه اشکالی از واژۀ تات به صورتهای توته و توت در کُردی به معنی سگ و کلمه ای برای راندن سگ به کار می رود.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

استاد ریشه واژه آناهیتا را از چه واژگانی می دانید.این نام دختر من است.
با سپاس

Mofrad گفت...

همان نظر ایرانشناسان که استاد پورداود در جلد اوی یشتها آورده است. ان (نه)- آهیتَ (ناپاک) یعنی کسی که ناپاک نیست و پاک و باکره است. این معنی نام ایشتار بابلیها نیز هست. نام سکایی وی ارگیم پسه بوده است. یعنی توجه کننده به زیبایی و پاکی.
خدا دخترتان را حفظش کند

بهدین گفت...

با درود فراوان
هنوز هم در زبان ما سی به چم سگ است و بچه سگ را توته می گوییم .
همانگونه که شما بهتر از این کمترین آگاهی دارید واژه ( کر ) در اوستا به چم بریدن است . واژه کارت = کارد هم از همین واژه گرفته شده است .
یکی از شهر های منطقه کرد نشین ایران ( کرنت = کرند ) نام دارد . در این شهر از روزگاران باستان تا به اینک صنعت کارد و چاقو سازی رواج داشته و هنوز هم دارد . کارد های کرند بسیار معروف هستند . که بی ارتباط با فرمایشات شما نیست