جمعه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۰

معنی نام الشتر و آلاشت

نام الیشتر از نام کهن آن یعنی دژ اوروخش (=اوروخش تر) گرفته شده است چه این نام در پهلوی می توانست الوشتر تلفظ گردد که صورتی از نام الشتر است: طبق قاعده حرف "ر" به "ل" و "خش" به "ش" تبدیل گردیده است. حمدالله مستوفی در نزهت القلوب میگوید: "الیشتر شهری وسط است. جای نزه (خوشی) و در او آتش خانه اروخش نام (به لغت اوستایی یعنی شادی و شادکامی) بوده است.نام جغرافیایی مشابهً الشتر یعنی آلاشت را می توان مأخوذ از آله شئیتی یعنی آشیانه عقاب یا آلِشت به معنی محل مبادله کالا گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: