جمعه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۰

معنی نامهای ابیورد و توس

نام آپاورتکان (اپ-ورد-کان، یعنی درگز کنونی)ابیورد عهد اعراب به معنی دژ پشتی و شمالی است. نام توس که در منابع یونانی مربوط به لشکرکشی اسکندر به صورت سوسیا آمده است که به معنی دارای چشمه سودمند است که بعداً به توس یعنی دارای چشمه نیرومند تغییر یافته است.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

با درود
آیا در این جا شما توس را واژه ای یونانی می دانید؟

Mofrad گفت...

منظورم سوسیا تلفظ نام ایرانی توس (دارای چشمه نیرومند)در زبان یونانی بوده است. بنا به حمدالله مستوفی چشمه نیرومند توس آسیابگردان بوده است.