پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۰

معنی نام قمصر


می دانیم خُم (خُنب، خُمب) ظرف سفالین بزرگی است که در آن آب و شراب و مانند آن ریزند. و نیز می دانیم در زبان فارسی تبدیل حرف "خ" به "غ"،"ک" و "ق" اتفاق می افتد. بنابراین خُم سار (محل خُمهای فراوان) یا خُمسر علی القاعده همان قمصر به معنی محل ظروف سفالینی بوده است که با آنها از گل سرخ، گلاب می گرفته اند. می دانیم گلاب قمصر کاشان اکنون نیز بسیار معروف است.

هیچ نظری موجود نیست: