چهارشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۰

معنی آسپاس و کینه ورس

این دو روستای ابهر نام پهلوی دارند: به ظاهر به معنی ناسپاس و کینه ورز هستند ولی در اساس آسپاس صورتی از اسپست به معنی یونجه و یونجه زار است و کینه ورس به معنی محلی که دارای چشمه باریک [به باریکی مو]می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: