چهارشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۰

نودشه به معنی سراشیبی خوش منظر است

به نظر میرسد نودشه در اصل نی دشه بوده است به زبان پهلوی و کردی یعنی دارای سراشیبی خوش منظر. واژهً دش در لفظ اوستایی به معنی شایسته است. می دانیم که خانه های این شهرک به طور پلکانی در دامنه سرسبز و پر درخت کوه قرار گرفته است.معنی ظاهری نودشه در مفهوم دژ نو برای آن صرفاً نظری گمراه کننده است.

هیچ نظری موجود نیست: