دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۳

مطابقت آپساخوتی باستانی با صحنه یا مریوان

سارگون دوم آشوری در سال 713 ق.م در کتیبه خود راجع به لشکرکشی به سمت ماد در سمت الیپی (کرمانشان) از سرزمینی به نام آپساخوتی نام برده است که آن به شکل "آپسا[س]- کهِتی" در سانسکریت به معنی "دهکده واقع در سینۀ [کوه]" است. از آنجاییکه نامهای صحنه (سِنه، سینه) و سنندج نیز به صورت کُردی سِنه-ان-دژ به معنی دژ سنگی (یا به احتمال کمتر دژ واقع در سینه کوه) است، لذا آپساخوتی صرفاَ می تواند همان ناحیه صحنه کنونی در شرق استان کرمانشان بوده باشد، چه نام قدیمی سنندج یعنی سی سر در اول همین کتیبه جداگانه به صورت سیگریسو (سی گریزه به کُردی یعنی سی کاریز) ذکر شده است. بعداَ مفهوم سی چشمه (سی سار/سی زار، سی گریسو) به صورت صد چشمه (صدخانیه) نیز درک می شده است.
حالا بعد از مدتها بدین نتیجه رسیده ام: سیگری سو (زیکری-سو= گسترده در سینه کوه) و آپساخوتی (آب باشکوه و نیرومند) و سی سیرتو (گسترده نیرومند) به ترتیب همان صحنه (سینه)، مریوان (محل آب فراوان) و سنندج (دژ نیرومند و با شکوه) هستند.

هیچ نظری موجود نیست: