شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۳

ریشۀ واژۀ آبستن

استاد ناصر انقطاع آبستن (آپوستن پهلوی) را به نقل از یک لغت شناس آلمانی به معنی دارای پسر شونده گرفت. ولی کلمات سانسکریتی آ-پوشتن و آپ-پوشتن (وارد مرحله چاقی شدن و نشو و نما کردن و پر غذا شدن) آلترناتیو بهتری برای ریشه واژه فارسی آبستن است. امّا از بحثی که دوستان در این باره نمودند، شاید شق ثالث آ-پیوس-تن (دارای تن اشتیاق دار شدن) بهترین و منطقی ترین گزینه در این باب باشد.

۴ نظر:

بالانچ گفت...

/Apos/ در بلوچی به معنی باردار به کار می رود

Mofrad گفت...

ممنون دوست عزیز. پس میشود مطمئن شد که"آپیوس و وئیری" ریشه این کلمات آبستن و ویار به معنی آرزومند و مشتاق و خواستار است.

بالانچ گفت...

/wadar/ به معنی آرزومند و مشتاق به کار می رود

Mofrad گفت...

فکر میکنم تلخیص وئیری دار (ویار دار) بوده باشد.