یکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

معنی نام کوه قاپی جیق نخجوان

حمدالله مستوفی در نزهة القلوب نام کوه بزرگ سمت نخجوان را ماست کوه آورده است که به سادگی میشود آن را به صورت مهست کوه یعنی بزرگترین کوه منطقه بازسازی کرد. از اینجا معلوم میشود نام کنونی این کوه یعنی قاپی جیق در واقع گَپی جیگ نه از زبان ترکی بلکه از زبان پهلوی-کُردی به معنی جایگاه بزرگ و مرتفع است.

هیچ نظری موجود نیست: