یکشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۳

معانی محتمل ماصرم، جُره، جروم و کوه و دریاچه فامور در اُستان فارس

ماصرم را می توان مس رم (عشیره بزرگ) یا به احتمال بیشتر مس سرما (محل سردسیر) معنی کرد. نام جُره را به صورت گوره به معنی محل گود معنی کرده اند. جروم را به معنی زمین بسیار گرم گرفته اند و سرانجام نام کوه فامور را می توان دارای رنگ و رنگی معنی نمود.

هیچ نظری موجود نیست: