چهارشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۳

محل شهرهای باستانی پوروشه، سوروشه و نشیرمنو/ پیشیااُوادا

محمدتقی عطایی در مبحث محل شهر نشیرمنو از مکان احتمالی این شهرها سخن می راند و آنها را با نرماشیر (قلعه خان) و حوالی آن در سمت فهرج (بهارج) در استان کرمان مقابله نموده است. نگارنده بر این باور است که شهر پوروشه (محل گسترده) می تواند همان محل کشف شده در سمت بم باشد. ولی شهر شوروشه/سوروشه مطابق با سیرجان است و پئیشیااُوادا (آبادی پیشین) یا نشیرمنو (محل واقع در سایه) می تواند همان نقش رستم بوده باشد که در کنار کوه آرکادریش (محل بریده شده به شکل اشعۀ خورشید) قرار داشته است. نگارنده قبلاَ به سهو پئیشیااُوادا را با آباده مطابقت داده ام. احتمال دارد نام فهرج (بهارج) از ریشه بهره (سود) یا بهار (ویهاره) به معنی معبد بودایی گرفته شده باشد. یعنی از همان ریشه نام نَوَ ویهار (نوبهار یعنی دیرمرکزی) در بلخ.

هیچ نظری موجود نیست: