جمعه، فروردین ۱۵، ۱۳۹۳

معنی نام قوم افشار

در باب منشأ قوم افشار (آوشار) مطلبی از نظر ریشه نام ایشان جلب توجه می نماید و آن اینکه ریشه ترکی آن به صورت اُوچ öveç به معنی قوچ دو ساله است و این معنی کلمه شاک کُردی هم هست که ریشه نام شکاک و شکا (شُکا، سکا) می باشد.
افشار يا اوشار در قديمی ‌ترين فرهنگنامه های تركی به معنای چابك و تيزپا معني شده است این معنی هم خود به ویژه نشانگر بزکوهی و قوچ وحشی است.

هیچ نظری موجود نیست: