شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۳

مطابقت نام قوم سئورومات با قوم سئیریمه اوستا (قوم سلم) و معنی آن

استاد پورداود در جلد دوم یشتها با اندکی تردید قوم سئیریمه/سلم را همان سئوروماتها و اینان را همان سرمتها میداند. از آنجاییکه در اوستا قوم سئیریمه و در شاهنامه قوم سلم متحد و همجوار قوم تور (سکاهای شمال قفقاز و سمت آرال و دریای مازندران) هستند، این به وضوح نشانگر مطابقت قوم سلم با قوم سئورومات/سرمت است. ریشه مشترک نام سئیریمه و سئورومات را می توان کلمه اوستایی سئورو (هئورو=همه) و واژۀ سانسکریتی سَروَ (یعنی همه، تمام) و وات/مات/واذ (اسلحه) گرفت. در مجموع یعنی مردم کاملاَ مسلح. لابد از این جاست که نامهای صرب (از ریشۀ سانسکریتی شرِ- پَ، دارندگان تیر= یازیگ در زبان مجاری)، آمازون (همه زین، تمام سلاح) و هروات (هئوروات= تمام اسلحه، کرُوات) بر اینان اطلاق گردیده است. ایران عهد کوروش از نظر وسعت و قدرت نظامی با قدرت و اراضی این صحرانشینان برابری میکرد و اراضی کوروش با ایشان همسایگی داشت. می دانیم تلاش کوروش برای انقیاد ایشان به مرگ کوروش منتهی شد. تصور من این است تراژدی مرگ ایرج بدست سلم و تور کشته شدن کوروش توسط مردم جوشن پوش ماساگت/ داهه است که از نظر جوشن پوشی مطابق همان سئیریمه ها بوده اند. آمیانوس مارسلینوس آلانها (روکسولانها و آلانها) را از تیره ماساگت میداند. تادئوتس سولیمیرسکی نویسنده کتاب سرمتها، آلانها را از تیره های سئوروماتی ثبت کرده است. در مجموع میشود آلانها را هم سئوروماتی و هم سکایی دانست. به هر حال سرمتهای یازیگ تیرانداز و رکسولانهای جوشن پوش سرانجام تحت فرماندهی آئیلیوس راسپاراگانوس در کرواسین و صربستان استقرار یافته بودند.

هیچ نظری موجود نیست: