یکشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۹۳

ریشۀ نام شهر اسدآباد استان همدان

ایزیدور خاراکسی در کتاب خود ایستگاههای پارتی از اسدآباد همدان تحت نام آدراپانا نام می برد که آنرا می توان به هیئت اوستایی "آثرَ- پانا" به معنی محل نگهبانی راه معنی کرد لابد مترادف و همریشه این نام به صورت آثرَ-دا-پاد (بر گماشته بر نگهبانی راه) نیز بر آن اطلاق میشده است که نام اسدآباد از تلخیص آن عاید شده است.

هیچ نظری موجود نیست: